Lojrat elektronike se shpejti ligj i ri ne parlamentin Maltez

lojrat elektronike

Cfare u miratua per lojrat elektronike ne internet ne parlamentin Maltez?

Dje parlamenti Maltez miratoi aktin final per ligjin mbi lojrat elektronike online, dhe kazinote virtuale, ligj i cili perforcon dhe konfirmon dhe nje here rendesine qe ka ky aktivitet legal mbi shtetin maltez dhe njekohesisht nevojen qe kane kompanite e bixhozit per tu licensuar duke luftuar njekohesisht dhe pastrimin e parave dhe fondit te terrorizmit.

Gjithashtu ky ligj I ri forcon dhe mbron te drejtat e lojtarit ne maksimum duke forcuar perfundimisht maredheniet e biznesit me klientin dhe duke krijuar nje mjedis te sigurte per ushtrimin e ketij aktiviteti.

Kjo kornizë e re gjithashtu do të zgjerojë fushën rregullatore për të rritur mbikëqyrjen e autoritetit perkates dhe për të lejuar, në mënyrë proporcionale, ndërhyrjen kur është e nevojshme.

Akti i ri gjithashtu do të segmentojë rolin e një Zyrtari kyç brenda një subjekti të licencuar në funksione të ndryshme kyçe për shqyrtimin e drejtpërdrejtë dhe kontrollet e synuara mbikëqyrëse dhe do të forcojë kuadrin e mbrojtjes së lojtarëve duke formalizuar rolin e Njësisë për Mbështetjen e Lojtarëve të MGA një ndërmjetës midis lojtarëve të dëmtuar dhe operatorëve. Akti i ri gjithashtu parasheh procese të reja dhe më efektive për drejtësinë penale dhe administrative.

Fusha të tjera të rëndësishme të përqëndrimit përfshijnë standardet e mbrojtjes së konsumatorit, masat përgjegjëse per lojrat elektronike, raportimin e transaksioneve të dyshimta të basteve ne lojrat elektronike dhe kazinote ne internet në luftën kundër manipulimit të garave sportive dhe standardeve të orientuara objektivisht për të inkurajuar inovacionin dhe zhvillimin.

Legjislacioni aktualisht është duke kaluar në procesin e Sistemit Informativ të Rregullimit Teknik (TRIS) në përputhje me Direktivën e Bashkimit Evropian 2015/1535, ku Komisioni i BE-së dhe Shtetet Anëtare mund të japin mendimet e tyre mbi to. Në mungesë të çështjeve që dalin nga ky proces, do të hyjë në fuqi më 1 korrik 2018 për operatorët e kazinove  të largëta, jashte shtetit maltez dhe, pas një periudhe kalimtare, më 1 janar 2019 për operatorët tokësorë.

Të njëjtat konsiderata vlejnë edhe për legjislacionin subsidiar dhe direktivat të cilat parashikohen të lëshohen nën kompetencat e Aktit të ri, të cilat gjithashtu po kalojnë procesin e TRIS-it. Me qëllim të lehtësimit të kalimit në kuadrin e ri legjislativ, MPK ka ndërmarrë një proces të ndërlidhjes me të licencuarit ekzistues dhe shtrirja do të rritet në kohën e duhur, si me operatorët, ashtu edhe me aktorët e tjerë të interesuar. Kjo do të përfshijë udhëzime për zbatimin dhe interpretimin e ligjeve dhe politikave të reja.

Sekretari Parlamentar për Shërbimet Financiare, Ekonomi dhe Inovacione Dixhitale, Hon. Silvio Schembri, tha: “Unë do të doja të falënderoja MPJ-në për lëvizjen e agjendës rregullatore për shërbimet e lojrave, si dhe për identifikimin e fushave për përmirësim të mëtejshëm dhe të vazhdueshëm. MBM-ja do të shqyrtojë periodikisht performancën rregullatore të sektorit dhe vetë kornizën dhe do të këshillojë Qeverinë për arritjen e objektivave të saj, duke u fokusuar kryesisht në mbrojtjen e konsumatorit dhe integritetin per lojrat elektronike dhe kazinote online por jo vetem “.

Shefi Ekzekutiv i MGA, Heathcliff Farrugia, tha: “Ky është një moment shumë i rëndësishëm për MGA. Ligji i ri përcakton pajtueshmëri shumë të fuqishme dhe kompetenca, struktura të zbatimit dhe vendos bazat e nevojshme për të vazhduar të forcojë mbrojtjen e lojtarëve ne lojrat elektronike ne internet“.

Ne fokus mbetet mbrojtja e konsumatorit, ne rastin konkret te lojtarit, i cili pervecse duhet te jete i sigurte per te dhenat e tij personale, por gjithashtu, kazinote ne internet duhet ti sigurojne atij, transparence absolute rreth, lojrave te pergjithesi

Komento

Kazino të reja
4.3 rating
100% BONUS deri në 300 EUR + 100 Free Spins mbi depozitën e parë!
3.8 rating
150 Free Spins BONUS No Wager Requirement on Bonus, no MAX withdrawal!
5.0 rating
100% BONUS deri në 200 EUR mbi depozitën e parë + 200 Free Spins!
4.5 rating
100% BONUS deri në 100 EUR mbi depozitën e parë + 100 Free Spins!
4.3 rating
100% BONUS deri në 100 EUR mbi depozitën e parë!

Grand Mondial Casino, the best 2022 online casino!
Register for the chance of an ONLINE JACKPOT!

X