Mexico Gambling Commission ( Dirección General de Juegos y Sorteos )

4.5 rating
100% BONUS deri në 100 EUR mbi depozitën e parë.

Komisioni për lojërat e fatit dhe llotaritë në Meksikë, Dirección General de Juegos y Sorteos

Dirección General de Juegos y Sorteos

Cili është roli i komisionit?

Komisioni për lojërat e fatit dhe llotaritë në Meksikë i quajtur ndryshe Dirección General de Juegos y Sorteos është autoriteti përgjegjës për çdo gjë që lidhet me kumarin, lojërat e fatit, bastet online dhe llotaritë në shtetin latin. Komisioni është përgjegjës për propozimin dhe përgatitjen e kuadreve ligjore, ofrimin e licensave për operatorët, kontrollin dhe monitorimin e tyre, si dhe mbrojtjen e lojtarëve nga rreziqet e kësaj industrie.

Ky autoritet i kushton shumë rëndësi inspektimit të subjekteve që kanë një licensë të ligjshme. Kjo bëhet vazhdimisht për të parë nëse operatorët po i zbatojnë kushtet e parashikuara sipas licensës dhe ligjit. Komisioni për lojërat e fatit dhe llotaritë në Meksikë kohët e fundit i ka kushtuar dhe shumë rëndësi luftimit të aktiviteteve të kumarit të paligjshme. Kjo parashikohet dhe si një nga detyrat kryesore në faqen zyrtare të autoritetit, http://www.juegosysorteos.gob.mx/es/Juegos_y_Sorteos/Marco.

Pagesa elektronike

Një nga risitë e këtij komisioni është projekti “e5cinco”. Ky projekt i mundëson subjekteve por dhe lojtarëve, kryerjen në mënyrë elektronike të pagesave për çdo shërbim të ofruar nga ana e komisionit. Çdo gjë kryhet në siguri maksimale, por gjithsesi autoriteti ofron dhe kryerjen e pagesave për licensën në pika fizike.

Suporti për lojtarët

Komisioni për lojërat e fatit dhe llotaritë në Meksikë gjithashtu e trajton me mjaft seriozitet problemin e varësisë ndaj kumarit. Për këtë arsye, në faqen e tij zyrtare në web, është dhe një seksion i dedikuar plotësisht me burime të ndryshme ku ju mund të merrni suport nëse keni një problem të tillë. Për sa i përket ankesave, lojtarët gjithashtu kanë mundësi të parashtrojnë problematikat e tyre te komisioni. Nëpërmjet një adrese e-mail ose duke krijuar një llogari, ju mund të kontaktoni autoritetin për çdo problem që hasni gjatë eksperiencës tuaj. Ose mund të raportoni një operator që operon në mënyrë ilegale.

Grand Mondial Casino, the best 2022 online casino!
Register for the chance of an ONLINE JACKPOT!

X